grepViewer

En liten enkel applikation för att kunna kolla InDesign GREPar direkt i din webbläsare. Applikationen parsar xml-filen och visar datat asynkront med AJAX. Ladda ner: Git Hub | grepViewer

grepViewer

Jag gjorde denna lilla applikation dels för att jag snabbt ville se alla grepar jag har i mitt InDesign-program, och dels för att träna lite PHP men speciellt JavaScript och AJAX.

Antingen skriver man in sökvägen direkt till InDesigns grepar eller kopierar grep-filerna till mappen i applikationen.

Eftersom grepViewer är skriven i PHP, så fungerar den bara på en webbserver.

Länk till nedladdning