Högskolan Väst

”Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö.” Källa: Om Högskolan Väst

Webbutveckling (60 hp)

 • XHTML & CSS.
 • PHP, ASP.NET (C#). Sessioner och cookies. Databasåtkomst via serverskript.
 • JavaScript.
 • AJAX (Asynchronous JavaScript och XML).
 • Produktionsplanering med avseende på både tidsmässiga och resursberoende ramar samt andra för produktionen viktiga moment för anpassning gentemot uppdragsgivarens mål.
 • Teoretiska och praktiska tillämpningar av projektplanering.
 • Skapande och dokumentering av projektplanering.
 • Arbete med projektuppgift. Projektuppgiften hämtas från omgivande samhälle eller inom högskolan.
 • Genomförande och realisering av webbprojekt.
 • Grundläggande databasbegrepp.
 • Konceptuell modellering.
 • Lagringsstrukturer i en generell databasarkitektur.
 • Normalformer och normalisering.
 • Implementering av databas.
 • Transaktionhantering.
 • Datalager.
 • Tillämpningar i relationsdatabaser med ett strukturerat frågespråk, SQL.
 • Olika typer av databaskopplingar till databashanteringssystem.
 • Grunderna i tekniker och behov av att skapa strukturer och sökmöjligheter för dokumentarkiv och hur dessa med hjälp av märkspråk kan tillgängliggöras.
 • Grunderna kring XML och dess komponenter för dokumenttypning, länkning och utformning.
 • Övningar där XML ger data innebörd beroende på hur det märks upp.
 • Laborationer för att strukturera data, göra det sökbart och utforma utseendet med kompletternade malldokument.
 • Struktur, länkning och utformning med mallar tas upp både teoretiskt och praktiskt.
 • Olika versioner av XML och dess styrdokument.
 • Utvecklingen av XML mot applikationer där filformat och struktur bygger på märkspråk.
 • Olika behov av informationsstrukturer och hur dessa kan tillgodoses genom användning av XML.
 • Grundläggande kunskaper i linux kommando.
 • OSI-modellen och de vanligaste protokollen i TCP/IP-familjen.
 • Anslutning av lokalt nät till Internet.
 • Olika typer av namntjänster.
 • Elektronisk post.
 • Konfigurering, installation och användning av webbserver (Apache), databas (MySQL) och scriptmotor (PHP).
 • Säkerhet, digitala signaturer och kryptering.
 • Brandväggsarkitekturer, paketfiltrering och proxyservrar.
 • XHTML, XML samt HTML5 och dess syntax, struktur och regler.
 • Genomgång av stilmallar kopplade till märkspråk.
 • Webbsidans layout och grafiska uppbyggnad.
 • Rådande principer kring typografi och färger inom webbdesign.
 • Programmering och implementation av enklare javascript.
 • Människa-datorinteraktion med användbarhetsfokus.
 • Metodik för användarcentrerad systemutveckling.
 • Introduktion till agila metoder.
 • Systemutvecklingsprocesser.
 • Utvärdering av användbarhet.
 • Projektmetodik och projekthantering.
 • Dokumentation av utvecklingsprojekt.
 • Algoritmer, datatyper och variabler.
  • Utvecklingsmiljön och grunderna i ett första program.
  • Variabler.
  • In- och utmatning med dialogrutor.
  • Algoritmkonstruktion med If-satser och loopar.
  • Nästlade satser.
 • Mer om variabler och typer samt klasser och metoder.
  • Grunderna i objektorientering.
  • Klasser och metoder.
  • Mer om attribut/variabler, typer.
  • Inkapsling och synlighet.
 • Objektorienterad programutveckling samt fält och listor.
  • Grunderna i objektorienterad analys.
  • Indexerade fält (arrayer) och listor.
  • Flerdimensionella fält.
 • Läsning och skrivning till filer.
  • Textfiler.
  • In- och utströmmar.
  • Felkontroll av indata.
 • GUI. Felhantering/debugging.
  • Felhantering och debugging.
  • Exceptionella händelser.
  • Grafiska fönster och komponenter.