Högskolan i Skövde

”Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.” Källa: Om Högskolan i Skövde

  • Databasmodellering: Entity-Relationship (ER)-, Information Engineering (IE)- och Unified Modeling Language (UML)-notation.
  • Frågespråk: Relationsalgebra och Structured Query Language (SQL).
  • Normalisering: Normaliseringsprocessen med hjälp av funktionella beroenden från 1NF t.om. 4NFinkl. Boyce Codd Normal Form (BCNF).
  • XML: Modifiering och överföring av data mellan databas och webbapplikation.
  • Lagringsstrukturer: