Blekinge Tekniska Högskola

”Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.” Källa: Om Blekinge Tekniska Högskola

Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP (30 hp)

 • Javascript: Allmänt om programmeringsspråket, språkonstruktioner, programmering och felsökning.
 • jQuery: Ett JavaScriptbaserat bibliotek med klipp-och-klistra moduler.
 • AJAX: Att göra AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) anrop med jQuery och JSON objekt (JavaScript Object Notation). På serversidan används PHP.
 • JavaScript och HTML5 apier såsom formulär, canvas, multimedia, websockets, audio och video.
 • Javascript och Document Object Model (DOM) tillsammans med HTML och CSS.
 • Utveckling av webbapplikationer med JavaScript-baserade tekniker.
 • Avancerad objektorienterad PHP-programmering med design patterns.
 • Allmänna PHP-baserade ramverk och i synnerhet MVC-baserade ramverk (Model View Controller), grunderna och användning av befintliga ramverk.
 • Utveckling av ett eget PHP-baserat och MVC-inspirerat ramverk där olika webbaserade tekniker samverkar. Tekniker som berörs är framförallt HTML, CSS, PHP och SQL.
 • Utveckling av en databasdriven webbapplikation genom att instansiera det egna ramverket.
 • Webbutveckling i Unix-miljö med versionshanteringsverktyg såsom git och github.
 • PHP-programmering i webbmiljö, syntax, semantik, koppling mot databaser, funktionsorienterad programmering, datastrukturer, algoritmer och inbyggda funktioner.
 • Objektorienterad PHP-programmering med språkkonstruktioner och begrepp. Objektorientering som sätt att strukturera och återanvända kod.
 • SQL och databasen MySQL tillsammans med PHP Data Objekt. Databasmodellering med ER-modellering (Entity Relationship).
 • Grafik och bilder med SVG: Att rita bilder med Scalable Vector Graphics och integrera dem i en webbapplikation.
 • Webbapplikationer, utveckling av webbapplikationer där tekniker såsom webbserver (Apache), PHP, HTML, CSS, och SQL integreras.
 • Användning av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex UNIX/Linux, installation på extern webbserver, ssh, ftp/sftp, databasklienter såsom PHPMyAdmin och MySQL Workbench.
 • HTML och HTML5: Element och dess uppbyggnad och användning. Valideringsverktyg.
 • CSS och CSS3: Hantering och användning. Valideringsverktyg.
 • PHP: Skriptbaserad PHP-programmering för att dela upp strukturen i filer och funktioner samt för att hantera formulär och lagring i databas.
 • SQL: SQL och den filbaserade relationsdatabasen SQLite tillsammans med PHP Data Objekt.
 • Strukturerad utveckling av webbapplikationer där synen på struktur, ordning och reda påverkar hur vi utvecklar vår webbapplikation.
 • Användning, i mindre omfattning, av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex egen webbserver för utveckling och test, UNIX/Linux, installation på extern webbserver för drift, ssh, ftp/sftp.