Växla PHP-versioner

Växla enkelt mellan olika versioner av PHP i terminalen och genom att ändra i webbserverns config-fil.

Växla versioner av php

I detta exempel förutsätts att versionerna 5.6 och 7.0 av PHP är installerade med homebrew, se: installera php med Homebrew.

För att växla mellan version 5.6 till 7.0, kör koden:

brew unlink php56; brew link php70

Glöm inte att även ändra (avkommentera den rad som tillhör den version av PHP du tänker använda) i httpd.conf såhär (~ raderna 178 och 179):

#LoadModule php5_module /usr/local/Cellar/php56/5.6.21/libexec/apache2/libphp5.so
LoadModule php7_module /usr/local/Cellar/php70/7.0.7/libexec/apache2/libphp7.so

Starta såklart om Apache när du är klar!

sudo apachectl restart


PHP switcher script

Det finns ett färdigt script för att ”automatiskt” växla mellan olika PHP-versioner (OsX). Ladda ner scriptet. Efter installation kan du köra scriptet direkt i terminalen med kommandot:

sphp 70

som switchar till PHP version 7.0. Scriptet gör allt ovan i ett svep, men jag tycker det är kul att ändra konfigurationer själv.

Posted in Linux, PHP on Jun 10, 2016