Utveckla med underscores och WordPress

Utveckla teman i WordPress med Underscores, ett starttema att bygga vidare på.

Installera utvecklarverktyg

Börja med att se till att du har Node.js, gulp.js och Npm installerat:

Underscores

Ladda ner startpaket för ditt tema från http://underscores.me/.

 1. Kopiera gulp-dev till themes-mappen.
 2. Redigera Gulpfile.js och package.json efter dina behov.
 3. Navigera från terminalen in i gulp-dev-mappen.
 4. Kör:
  sudo npm install -g gulp
 5. Kopiera export PATH=/usr/local/bin:$PATH till slutet av filen .zshrc

  sudo subl ~/.zshrc
 6. Kör kommandot gulp från terminalen.

Installera WP-tillägg

Leta upp Developer från Automatic, https://sv.wordpress.org/plugins/developer/ och installera det. Aktivera följande funktioner:

 • Debug Bar
 • Monster Widget
 • Regenerate Thumbnails
 • Theme Check

Leta upp och installera även Show Current Template, https://sv.wordpress.org/plugins/show-current-template/.

För att kunna importera dummydata från xml-filer behöver du först installera WP Importer, https://sv.wordpress.org/plugins/wordpress-importer/. Dummydata hittar sedan du bland annat här: https://codex.wordpress.org/Theme_unit_Test. Ladda ner och importera genom WordPress backend.

Ändra användarrättigheter

För att kunna uppdatera WordPress och alla tillägg etc på localhost, så modifiera Apaches konfigurationsfil:

subl /private/etc/apache2/httpd.conf

Leta upp raderna som ser ut så här:

User _www
Group _www

och ändra till ditt datoranvändarnamn och staff:

User username
Group staff

Starta därefter om Apache:

sudo apachectl restart

Posted in JavaScript, PHP, WordPress on Jul 19, 2017