Textvariabler i InDesign

Skapa ett löpande huvud i inDesign, med text-variabler. Steg-för-steg guide med bilder.

Skapa löpande huvud med kapitelnamn (styckeformat Rubrik 1)

1. Definiera en ny textvariabel: Text/Textvariabler/Definiera.

definiera_textvariabler.jpg

2. Välj Löpande huvud (styckeformat) eller skapa en ny textvariabel. Definiera det styckeformat du vill använda under Format (exempelvis Rubrik 1). Gör eventuellt andra inställningar i samma formulär. Använd: Först på sidan använder första förekomsten av formatet (om det finns flera förekomster).

ny_textvariabel.pngredigera-textvariabel.png

3. Infoga textvariabeln där den ska vara på aktuell mallsida: gör en textruta och välj: Text/Textvariabler/Infoga variabel/Löpande huvud (eller den nya du skapade).

infoga_textvariabel.jpg

Skapa textvariabel från inmatningsfält med teckenformat

Man kan lika gärna använda teckenformat om man vill. Viktigt att komma ihåg, är att textblocket måste ligga på en sida (ej på monteringsbordet).

1. Skapa nytt teckenformat, gör ett textblock och applicera teckenformatet i det.

rapporttitel.jpg

2. Skapa ny textvariabel: Text/Textvariabler/Definiera.

skapa_ny_textvariabel.png

3. Redigera textvariabeln och välj det nya teckenformatet i Format.

redigera_ny_textvariabel.png

Publicerad i InDesign den 23 jan, 2016