Sublime Text som editor i terminalen

Använd Sublime Text från terminalen i Mac OS X. Ett alternativ till att använda nano eller vi.

Det är väldigt smidigt att använda Sublime Text istället för nano eller vi, direkt från terminalen, för att redigera eller skapa filer i systemmappen på din mac.

1. Kolla först att det finns en mapp som heter /usr/local/bin, annars skapa den:

mkdir /usr/local/bin


2. Skapa en symbolisk länk subl i /usr/local/bin som pekar till Sublime Text:

ln -s /Applications/Sublime\ Text\.app/Contents/SharedSupport/bin/subl /usr/local/bin/subl


3. Nu kan du redigera filer i Sublime Text direkt från terminalen med:

subl filename


Voilà

Posted in Mac OS X, Sublime Text on Apr 29, 2016