Skapa snippet

Snippets är förprogrammerade snuttar av kod som gör din programmering lättare.

Skapa snippet

Välj: tools/new snippet... för att skapa ny snippet.

En mall-snippet skapas, som du kan använda för att skapa en egen snippet:

<snippet>
    <content><![CDATA[
Hello, ${1:this} is a ${2:snippet}.
]]></content>
    <!-- Optional: Set a tabTrigger to define how to trigger the snippet -->
    <!-- <tabTrigger>hello</tabTrigger> -->
    <!-- Optional: Set a scope to limit where the snippet will trigger -->
    <!-- <scope>source.python</scope> -->
</snippet>

$ visar positionerna du kan hoppa till med tab. {1:this} visar att första stoppet har förinställda värdet "this". Vill man inte ha några default-värden, så skriver du helt enkelt ${1} för första stoppet, ${2} för andra osv.

<tabTrigger> aktiverar snippeten med texten som värdet. Om inte tabTrigger används så aktiveras snippeten med enter.

<scope> bestämmer i vilken syntax (javascript, html, css etc) snippeten ska kunna synas (användas). Om inte scope används, så kommer du att se alla snippets i alla syntaxer (= kan bli väldigt många, om du gjort många...).

Vid HTML-snippet så ska scope-värdet vara text.html.

Spara snippet

Snippeterna sparas automatsikt i Library/Application\ Support/Sublime\ Text\ 3/Packages/User.

Däri kan snippeterna sparas i mappar (om du vill): Javascript, Html, Css etc.

Posted in Sublime Text on May 04, 2016