Skapa MySQL-databas

Hoppa över PHPMyAdmin, hantera dina databaser direkt från terminalen.

Installera

Kolla först om mysql är installerat på din dator (-v kollar versionen): mysql -v

Du kan även kolla vart mysql ligger (om det finns): type -a mysql.

Men jag antar att så inte är fallet, och att du måste installera MySQL.

Om du inte har Homebrew installerat, se tidigare post: installera-php-med-homebrew.

Kanske måste du kontrollera att din Homebrew inte är för gammal, kör dessa kommandon:

brew update
brew doctor
brew upgrade

Om allt är som det ska, är du redo att börja installationen:

brew install mysql

Vill du ha lösenordsskyddad mysql, kör kommandot: mysql_secure_installation.

Starta mysql-server:

mysql.server start

Logga in med mysql -u root använd även -p om du har lösenordsskyddat:

mysql -u root -p


Skapa databas

Importera en databasfil genom att navigera till platsen där filen ligger och skriv kommandot (exempel med användare root, inget lösenord, localhost och en databasfil som heter db.sql):

mysql -u root -h localhost db.sql

Kontrollera dina databaser med kommandot: show databases;. Självklart måste du ha loggat in: mysql -u root.

Vill du kontrollera innehållet i en specifik databas, skriv kommandot: use db;, där db motsvarar din databas namn. show tables; visar en lista på alla tabeller i databasen.

Posted in Linux, Mac OS X, MySQL on May 20, 2016