Hitta MySQL

Mer ingående beskrivning hur du hittar var du har MySQL på din dator. Operativsystem MacOsX.

Om du har MAMP installerat, så har mysql denna sökväg:

/Applications/MAMP/Library/bin/mysql

Annars hittar du den här (om MySQL är installerat förstås):

/usr/local/bin/mysql

För att köra MySQL från terminalen när du har MAMP installerat, kör detta kommando:

/Applications/MAMP/Library/bin/mysql --host=localhost -uroot -proot

där du byter ut root i -uroot mot ditt användarnamn och root i -proot till ditt lösenord.

När du har lokaliserat MySQL kan du hantera databaser därifrån, se inlägg hantera databaser i MySQL.

Posted in MySQL on Feb 09, 2017