Hack för kommentering i Sublime Text3

Gör en liten ändring i Key Bindings – User, för att få kommentering / avkommentering att fungera i Mac OS X.

I Mac OS X fungerar inte Key Bindings riktigt som det ska vid kommentering / avkommentering. Det behövs ett litet hack för att det ska fungera.

Under menyn Sublime Text/Preferences/Key Bindings – Default hittar du alla inställda kortkommandon som finns i Sublime Text3.

På rad 224 och 225 (i min version – kan hända det är andra rader hos dig) finns kommandona för att växla kommentering och avkommentering:

{ "keys": ["super+forward_slash"], "command": "toggle_comment", "args": { "block": false } },
{ "keys": ["super+alt+forward_slash"], "command": "toggle_comment", "args": { "block": true } },

Dessa kommandon fungerar inte i MacOS X. Antingen ändrar du direkt i denna fil (byter forward_slash mot 7), eller så kopierar och redigerar du raderna till Sublime Text/Preferences/Key Bindings – User så att User-inställningarna skriver över Default:

{ "keys": ["super+7"], "command": "toggle_comment", "args": { "block": false } },
{ "keys": ["super+alt+7"], "command": "toggle_comment", "args": { "block": true } },

Allt går att lösa om man efterforskar lite, och denna funktionalitet kan inte jag vara utan!

Posted in Mac OS X, Sublime Text on May 02, 2016