Git och GitHub

Installera och konfigurera ditt Git-konto på din dator.

Installera Git

Med Homebrew kan du installera en nyare version av Git än den som är förinstallerad i systemet. Den förinstallerade Git ligger i /usr/bin. Homebrew installerar i /usr/local/bin.

brew install git


Konfigurera Git

Konfigurera sedan Git med ditt kontos uppgifter. Editorn jag använder är Sublime Text 3, se även associating-text-editors-with-git för andra editorer:

git config --global user.name "username"
git config --global user.email "user@domain.com"
git config --global core.editor "subl -n -w"
git config --global color.ui true

Kommandot color.ui gör så att olika git-kommandon får olika färger i terminalen.

Uppgifterna sparas i ~/.gitconfig. Du skulle lika gärna kunna redigera filen direkt istället för att köra kommandona git config i terminalen.

Med kommandot:

git config --global --edit

öppnar du config-filen direkt i editorn du specificerat. Det är detsamma som att du kör kommandot:

subl ~/.gitconfig

men med din egen editor om du inte använder Sublime Text.

För att kortnamnet subl ska fungera, måste du ha en symbolisk länk som heter just subl och som pekar på programmet, se sublime-text-som-editor-i-terminalen.


Initiera ett repository

Skapa först en mapp för ditt projekt. Initiera projektet (inuti mappen) med:

git init

eller skapa en mapp project samtidigt som du kör init:

git init "project"

Git-filerna hamnar i en dold mapp .git som innehåller dessa filer och mappar:

Skärmklipp 2016-05-22 23.29.37.jpg

Kolla status på ditt repository:

git status


Lägg till filer till repositoryt

git add .

Punkten betyder att du lägger till alla filer. För att uppdatera filerna måste du även göra en commit:

git commit -a -m "Meddelande"

-a står för add all files och -m för message.

Synkronisera repositoryt med ditt GitHub-konto

git remote add origin https://github.com/your_account/repository_name.git
git push -u origin master

Koden ovan kopplar ihop ditt repository på GitHub med ditt lokala repository. Push -u (set upstream) kopierar över filerna från din lokala server till GitHub. git push -u origin master skapar branches på repot.

Skapa tagg

För att tagga versioner, skriv så här:

git tag –a version_number -m "Descriptive text about the tag"

och spara taggen:

git push --tags


Ändra namn på taggen

Ange nytt namn på taggen:

git tag [new][old]

Radera gamla taggen:

git tag -d [ol]

Gör ny referens och spara:

git push origin :refs/tags/[old]
git push --tags


Clona repot till driftservern

git clone https://github.com/your_account/repository_name

Hämta ner de senaste ändringarna från GitHub

git pull

Posted in Git, Linux on May 20, 2016