Formatera tabell med tabellhuvud

Skapa en enkel tabell med cellformateringar och tabellhuvud med hjälp av GREP-format.

Formatera tabell

1. Öppna först paletterna Teckenformat och Styckeformat.

paletter.jpg

2. Skapa en ny färgruta för att färga cellerna i tabellen. Markera sedan tabellen och välj fyllning på varannana rad: Tabell/Tabellalternativ/Alternerande fyllningar...

cellbakgrund.png

3. Formatera tabelltexten efter egen smak.

Formatera tabellhuvudet

1. Börja med att skapa teckenformat för Tabellprefix (röd text i versaler och något mindre grad) och Tabellrubruk (fet rubrik).

tabellprefix.pngtabellrubrik.png

2. Skapa ett styckeformat Tabellhuvud där du formaterar själva huvudet på tabellen. Överst är det grundläggande teckensnittet (som är formaterat från början). Understa bilden visar hur man kan lägga in teckenformaten Tabellprefix (fram till kolonet) och Tabellrubrik (fram till radbrytningen) med hjälp av GREP-format.

tabellhuvud.png

3. Slutligen den färdiga tabellen.

tabell_efter.jpg

Publicerad i InDesign den 24 jan, 2016