Dokumentprofiler

Vid uppdatering av CC-programmen försvinner alla förinställda profiler du gjort. Läs här hur du återställer dem från backup.

Vid uppdatering av CC-programmen försvinner alla förinställda profiler du gjort. Läs här hur du återställer dem från backup.

InDesign

Filerna som används som profildokument (mallar) ligger i mapp:

C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Adobe\

Filerna läggs därefter i mapp InDesign\Version XX.X, där XX står för versionen av InDesign.

Illustrator

Motsvarande för Illustrator:

C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Adobe\

Filerna läggs därefter i mapp Adobe Illustrator XX Settings, där XX står för versionen av Illustrator.

Posted in Illustrator, InDesign on Oct 25, 2018