Ändra på taggars autocomplete

Ibland behöver man styra hur taggar skrivs ut och vilket kortkommando man vill använda. Denna post visar dig hur man gör i ST3 och en variant för Emmet.

Hämta först PackageResourceViewer genom att öppna Package Control: Install Package och leta efter och installera den den vägen.

Eller hämta den här PackageResourceViewer och lägg den i ~/Library/Application Support/Sublime Text 3/Packages/. Du måste eventuellt starta om Sublime Text 3.

Gå sedan till Command Palette (⇧⌘P) och välj PackageResourceViewer: Open Resource, bläddra ner till HTML och völj html_completions.py. Gå ur Command Palette genom att klicka på esc.

I html_completions.py, scrolla ner till taggen du vill ändra.

Exempel på ändring

Ändra script-taggen på rad 296:

('script\tTag', 'script${2: type=\"${1:text/javascript}\"}>$0</script>'),

till:

('script\tTag', 'script${2:src=\"${0}\"}>$1</script>'),

för att lägga till attributet src="".

Använder du Emmet, så lägger du till dessa rader i filen som du når genom menyn Sublime Text/Preferences/Package Settings/Emmet/Settings – User:

{
  "snippets": {
    "html": {
      "abbreviations": {
        "script": "<script src='$0'>$1</script>",

      }
    }
  }
}

Posted in Emmet, Sublime Text on Jul 31, 2016