Inlämningsuppgift 1 | jQuery

Hej! Här ska jag beskriva min inlämning. Jag kommenterar inte min css-kod, annat än om det är specifikt för jQuery-funktionerna.

Visa kod

För att visa kod i de valda funktionerna har jag använt toggle(). Jag har satt olika classer på pre-elementen, så det finns en funktion för varje. Skulle vara smidigare att sätta klassnamnet som inparameter i funktionen, men vet inte hur jag ska göra detta. Kod här.

Drop Down Menu

Första funktionen är själva ”drop down” menyn. Där använde jag en vanlig trädstruktur med onumrerade listor, som man skulle ha gjort med en ”css-meny”. Jag hittade metoderna slideDown() och slideUp(). De gör ungefär vad det låter som, slidedown drar ner länkarna (visar dem) och slideup tvärtom. Det går att styra hur snabbt de ska ”slajda”, med millisekunderstid som argument i metoden. Stop() förhindrar att flera animationer av samma typ utförs samtidigt. Kod här.

Välja i menyn

För att förhindra ett otal antal dokument, men ändå kunna ha en meny att visa upp, så löste jag det genom att lägga in ”ankare” i dokumentet och submenyernas länkar aktiverar en klass, addClass(), som gör rubriken gul i aktuellt stycke. För att få det att fungera på det sätt jag tänkt mig använde jag även removeClass(), som tar bort klassen i de rubriker som inte är aktiva. Kod här.