Ändra stil med klass!

Hej! Här ska jag beskriva min inlämning. Jag kommenterar inte min css-kod, annat än om det är specifikt för jQuery-funktionerna.

Visa kod

För att visa kod i de valda funktionerna har jag använt toggle(). Jag har satt olika classer på pre-elementen, så det finns en funktion för varje. Skulle vara smidigare att sätta klassnamnet som inparameter i funktionen, men vet inte hur jag ska göra detta.

Kod här.

Ändra typsnittsfärg med CSS eller klass?

Denna funktionalitet var kul att göra! Den fungerar som så, att alla styckeelement (p) ändrar färg när man klickar på dem. För detta har jag använt dels click(), för att något ska hända när man klickar på dem, och dels toggleClass(), för att lägga till/ta bort klass till elementen. Jag experimenterade först med css(), men då det inte går att ”toggla” den funktionen, så tyckte jag toggleClass() var bättre!

Kod här.

Lägg till innehåll till element

Och så en sista liten funktion jag hittade, för att lägga till innehåll till element, append(). Egentligen är funktionen till för att lägga till text i slutet av ett befintligt element. Jag bäddade in texten i ett styckeelement och på så vis kan man även lägga till element. Jag formatterade elementet med hjälp av addClass(). Raka motsatsen till append, heter prepend, och den lägger till text i början av det valda elementet.

Kod här.