jQueryövningar med Iggy

Hej! Här ska jag beskriva min inlämning. Jag kommenterar inte min css-kod, annat än om det är specifikt för jQuery-funktionerna.

Visa kod

För att visa kod i de valda funktionerna har jag använt toggle(). Jag har satt olika classer på pre-elementen, så det finns en funktion för varje. Skulle vara smidigare att sätta klassnamnet som inparameter i funktionen, men vet inte hur jag ska göra detta. Kod här.

Hovra med musen över katten ;)

Jag fick leta ett tag innan jag hittade exempel på denna funktion, som jag ville ha det. Jag erkänner glatt att jag inte skrivit den helt själv ;). Den innehåller i alla fall hover(), som det var tänkt. Kod här.

Klicka fram information

Här visar jag en snygg effekt med click(). Vid klick på bilden visas en infotext genom slideToggle(). Riktigt användbart! Kod här.