web designer • web developer • webmaster • web programmer

Mina meriter

Jag har gjort en hel rad webbsidor genom åren. Från början satt jag och kodade allt för hand i Anteckningar i en 133 MHz MacIntosh (japp, ganska länge sedan...). Anteckningar i Mac motsvarar Notepad i PC, för den som undrar. När jag fick möjlighet att testa Dreamweaver gjorde jag det, och några webbsidor är gjorda med det programmet (som då, till en början gavs ut av Macromedia). Adobe DW har jag även testat såklart.

De senaste 2—3 åren har jag gjort mest webbsidor med WordPress och Joomla. Samtidigt har jag även experimenterat och förfinat mina CSS-kunskaper. Jag lärde mig väldigt mycket CSS på denna webbsida: CSS Zengarden. Väl värt ett besök om man vill utveckla sina CSS-kunskaper!

Typografi för webben

Jag är väl inte direkt typo­graf, men jag har lärt mig en del om typo­grafi genom åren i mitt jobb som grafik­er. Det första jag lärde mig som ”desk­toppare” var att an­vända mig av typo­grafiska citat­tecken: . Tecknet som finns på ett normalt tangent­bord är ett ”tum­tecken”, som man inte bör an­vända om man är korrekt. I ett pro­fession­ellt layout­program just­eras detta auto­matiskt, men som webb­design­er får man nog tänka på detta själv. Koden i HTML är ”.

Divis (binde­streck) och prat­minus/tank­streck ska man då helst också skilja på. Divis­en an­vänds i samman­satta ord, t.ex. 2000-talet samt i av­stav­ningar. Prat­minus kan an­vänd­as istället för citat­tecken, vid rep­liker. Tank­streck kan an­vänd­as vid in­skjuten sats, istället för komma eller paren­tes. Tank­streck bör även — typo­grafiskt korrekt — an­vänd­as i be­tydel­sen från—till, t.ex. kl. 15—16. Kod för detta tecken är —.

Sedan har vi då det väl­kända ”non-breaking-space”, vars syfte är att göra ett mellan­rum ”icke av­stav­nings­bart”. An­vänds t.ex. i namn, som ej ska av­stavas. Kod:  . När vi ändå är inne på ämnet av­stav­ningar, så kan jag nämna det typo­grafiska be­grepp­et ”mjuka binde­streck”, eller ”soft hyphens” som det heter på engelska. Det är ett osyn­ligt binde­streck som finns men bara an­vänds vid behov. An­vänds för att tvinga långa ord att av­stava (där man sätter teck­net så klart!). Kod: ­.

Om du tycker det är många av­stav­ning­ar under denna rub­rik, kan det bero på att jag an­vänt mängder av mjuka binde­streck! Inget jag nor­malt brukar göra, utan jag an­vän­der det bara i extrem­fall, t.ex. ordet ung­doms­sym­foni­or­ kest­er­fest­ivals­del­tagar­er­sätt­are, som jag hittade på Flashback ;) Skulle ju ställa till med pro­blem vid smala spal­ter om man inte kunde av­stava det...

Färger för webben

Lite kort om färger ur min merit­syn­vinkel: jag har kommit i kontakt med färg­lära tidigare, både genom min grafiska utbildning och min konst­utbildning. I dessa fall har det handlat — före­trädes­vis — om subtrak­tiv färg­bland­ning, dvs färgerna som upplevs är reflek­terat ljus från t.ex. tryck­färger på papper. Addi­tiv färg­bland­ning är ungefär tvärtom: här är det själva ljuset som upplevs som färger. Det färg­systemet används t.ex. i TV-apparater och dator­skärmar, alltså webb­ designerns färg­system.

Min första ”riktiga” webbsida. Kodad i Anteck­ning­ar.
Min första webbsida på egen domän. Gjord i Dreamweaver.
Min senaste blogg, och den jag gjort själv — i WordPress!
Ytterligare en WordPress-sajt jag gjort.
Min officiella webbsida. Projekt gjort i Joomla.