My webbplats

My webbplats innehåller en sida, en blogg och en gästbok, och är skapad med hjälp av Lydia-tutorialen.

Se stegen hur jag fyllde Zelda med innehåll under Zelda. Länk till det fullständiga Zelda-ramverket på GitHub, inklusive My webbplats, ser du nedan.

Kolla källkoden för detaljer

Innehåll i Zelda

Zelda med My webbplats på GitHub