Grid layout

Jag har lagt upp koden efter Lydias tutorial, där man kan se exempel på regioner, alla regioner och exempel med Lorem Ipsum-text. För musen någonstans över sidan för att se stödgrid.

Se stegen hur jag fyllde Zelda med innehåll under Zelda. Länk till det fullständiga Zelda-ramverket på GitHub, inklusive innehållshantering, ser du nedan.

Kolla källkoden för detaljer

Innehåll i Zelda

Zelda grid layout på github