Innehåll

Se stegen hur jag fyllde Zelda med innehåll under Zelda. Länk till det fullständiga Zelda-ramverket på GitHub, inklusive innehållshantering, ser du nedan.

Kolla källkoden för detaljer

Innehåll i Zelda

Klass CTextFilter

Enklaste sättet att kontrollera filtreringen i min klass är att öppna de båda länkarna nedan i olika flikar/fönster, och byta filter på sidan i ena länken samt uppdatera sidan i andra länken.

Zelda innehållshantering på github