<?php
//==============================================================================
// Load class definitions before calling session_start
//
session_start();
require_once('CPlayer.php');


//==============================================================================
//Error handling
//
error_reporting(E_ALL | E_STRICT);

//==============================================================================
//Handle the get variables

$doGame  = (empty($_GET['game']) ? FALSE : $_GET['game']);
$gameOver = FALSE;

switch($doGame) {

  case 'initsession':  {             // Destroy and then inititate the session
      require('ISessionDestroy.php');
      
    //Initating a session
    // http://php.net/manual/en/function.session-start.php
    // http://php.net/manual/en/function.session-regenerate-id.php
    session_start();     // Must call again if we just destroyed
                 // the session.
    session_regenerate_id(); // To avoid problems

  }
  break;

  case 'start':  {                // Go to the first city

    if(!isset($_SESSION['player'])) {      // Init the session with a new player
      $_SESSION['player'] = new CPlayer();   // if not already done before.
      
    }
    
//==============================================================================
// Make a redirect to the first city
// http://php.net/manual/en/function.header.php
//

    header('Location: city.php?id=1');
    exit;
  }
  break;
    
  default: 
  break;
}

//==============================================================================
//create the html content
//
$html = <<<EOD
<h1 id='frontheading'><a href='city.php?id=1'>Äventyrsspel 2.0 &mdash; en resa genom Europa</a></h1>

<div id='descriptionstart'>
 <p>
  Det här spelet tar dig igenom några av de största städerna i Europa. Du ska ta dig till målet, 
  &rdquo;vinnarrummet&rdquo;, som du når efter att ha vunnit de tre mini&shy;spels&shy;utmaningarna. 
 </p>
 <p>
  Spelet är också tänkt att ge lite kortfattad allmänbildning om de olika städerna. Vykorten visar en typisk 
  vy från staden, tillsammans med en passande beskrivning. I allt detta vävs det ihop en historia där du är 
  huvudpersonen!
 </p>
 <p>
  I städerna finns det frukt att äta och dryck att dricka. Du återfår olika grad av hälsa när du 
  äter/dricker, men akta dig för dålig frukt och dricka! I värsta fall kan det vara fatalt att ta fel!
 </p>
 <p>
  I högerspalten ser du ett er-diagram (entity-relationship) på hur databasen är konstruerad. Under diagrammet 
  syns en ritning över hur städerna och utmaningarna hänger ihop. Vidare information får du genom länkarna i foten.
 </p>
  <p>
  Lycka till!
 </p>
 <figure class='imgcolstart'>
  <img src='../../img/project/er.gif' alt='diagram' width='358px' />
  <figcaption><p>Er-diagram över databasen</p></figcaption>
  <img src='../../img/project/cities.gif' alt='diagram' width='358px' />
  <figcaption><p>Översikt över städerna</p></figcaption>
 </figure>
</div>

<nav id='footernav'>
  <a href="project.php">Startsida</a>
   | 
   <a href="{$_SERVER['PHP_SELF']}?game=start">Börja spela</a> 
   | 
   <a href="allcitys.php">Visa alla städer (cheatsheet)</a>
   | 
   <a href="walkthrough.php">Walk-through</a>
   | 
   <a href="../home.php" target='_blank'>Spelets skapare</a>
   |
   <a href='source.php?file={$_SERVER['PHP_SELF']}' target='_blank'>Visa källkod</a>
</nav>

<div class='clear'></div>

EOD;


//==============================================================================
//The html document
//
require_once('common.php');
$title     = "Äventyrsspel 2.0 | Start";
$charset   = "utf-8";
$language  = "sv";

$html = <<< EOD
<!DOCTYPE html>
<html lang="{$language}"> 
  <head>
    <meta charset="{$charset}" />
    <title>{$title}</title>
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png" />
    <link href='apple-touch-icon.png' rel='apple-touch-icon'>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../style/project.css" />
  </head>
  <body>
  <section id='wrapper'>
    <div id='content'>
      {$header}
      {$html}
      {$footer}
    </div>
  </section>
  </body>
</html>
EOD;
header("Content-Type: text/html; charset={$charset}");
echo $html;
exit;
?>