Paws

Kasta Gris

Kasta en tärning tills du får en 1:a, summera alla tärningskast. Välj att stanna innan du slår en 1:a, annars förlorar du alla poäng. Se hur många poäng du kan få ihop. 
 
    
      
       
       
      
       
       
       
    
 
Summan av tärningskasten: 6