Paws

Min tärning

Välkommen att kasta lite tärning, ange hur många kast du vill göra (1—9).

Här sparas värdena från slagserien i en array, visas som histogramvärden samt visas som histogramvärden grafiskt. I denna övning har funktionerna ersatts med klasser och objekt. Samt en medlemsvariabel som håller reda på den senast slagna serien. I sista varianten (#6) byggs en klass ut genom arv, och visar en grafisk tärning.

Ange antal kast (1—9):
Alea iacta est... (”Tärningen är kastad” - Julius Caesar)