BegrafningsMuseum Online

N:o 1 Sveriges första begrafningsmuseum — etablerat 2004 i Ljungby

Begrafningsmuseet i Ljungby

logo
Bild: © Svenska Kyrkan

I början av 1970-talet började Ronny Holm, att samla de första sakerna, som nu finns i Beg­rav­nings­museet i Ljungby. Det var ting som funnits i kyrkor, på kyrko­gården, från privat­per­soner m fl. Under årens lopp har Ronny Holm hand­lat i second hand­butiker, varit på lopp­mark­nader och besökt auk­tioner.

I samband med en kyrko­gårds­vandring arranger­ades en ut­ställ­ning med föremål från Ronny Holms sam­ling. Flera av del­tagarna vid rund­vand­ringen tyckte att ut­ställ­ningen var så värde­full att den borde per­manentas. I sam­band med Alla Helgons Dag, 2004, in­vigdes så Sveriges första begrav­nings­museum.

Redan efter ett par veckor hade man haft över 2000 be­sökare och in­tresset var mycket stort från både all­män­het, grupper av alla de slag och inte minst mass­media. Bild på pilsnerflaskor och ölglas Museet visar seder och bruk vid död och be­grav­ning under 1800 och 1900-talen. Här visas hela för­loppet vid ett döds­fall, från till­känna­givandet via klock­ring­ning till grav­sätt­ningen och grav­ölet. Många av före­målen är skänk­ta eller ut­lånade av privat­personer, insti­tution­er etc. Text: Mikael Roos, mos@bth.se Gravöl

myra