Databaser och databasdesign | HV

Vi gjorde databasdesign i systemen Oracle och Microsost SQL Server. Ingen av de databassystemen har jag, för att återskapa och visa uppgifterna. Kan däremot visa alla scheman och skisser som gjordes, men det får hamna på min ”To-do-lista” i dagsläget.

Modul 1 | Modellering

På min ”To-do-lista”.

Modul 2 | Implementering av databas

På min ”To-do-lista”.

Modul 3 | Distribuerade databaser och DataWareHouse

På min ”To-do-lista”.

Modul 4 | Åtkomst av databas

På min ”To-do-lista”.